3-osiowe

(Przykład oznaczenia: wielkość maszyny VC 1810 = oś X 1.800, oś Y 1.000)

  • nieruchomy stół roboczy
  • wszystkie ruchy wykonywane przez narzędzie
  • kompaktowe bramowe centrum obróbkowe

Standardowe parametry maszyny

 

PARAMETRY VC 1110 VC 1810 VC 2314 VC 3016 VC 3021 VC 4525 VC 4535 VC 4545
Przesuwy robocze
Oś X [mm] 1.100 1.800 2.300 3000 3.000 4.500 4.500 4.500
Oś Y [mm] 1.000 1.000 1.400 1600 2.100 2.500 3.500 4.500
Oś Z [mm] 700 700 800 1200 1.200 1.500 1.500 1.500
Przędkość przesuwu i przyspieszenie
Prędkość przesuwu [mm/min] 30.000 30.000 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Przyspieszenie [m/s2] 3 3 3 4 4 3 3 3
Powierzchnia mocowania
Stół roboczy [mm] 1.300 x 1.370 2.000 x 1.370 2.500 x 1.900 3.500 x 1.750 3.500 x 2.250 4.000 x 2.800 5.000 x 3.800 5.000 x 4.800
Masa przedmiotu obrabianego 8.000 kg 10.000 kg 16.000 kg 7.000 [kg/m2] 7.000 [kg/m2] 7.000 [kg/m2] 7.000 [kg/m2] 7.000 [kg/m2]
Wymiary maszyny
Długokość [mm] 4.300 5.000 5.100 7.275 8.230 8.065 9.065 9.065
Szerokość [mm] 3.550 3.550 4.600 5.295 5.795 7.005 8.005 9.005
Wysokość [mm] 3.810 3.810 4.050 5.160 5.160 6.245 6.245 6.245
Masa maszyny [kg] 16.000 18.000 25.500 58.500 61.100 89.300 109.900 115.800