Energetyka

  • W sektorze energetycznym można zaobserwować znaczny rozwój. Wiąże się on z długotrwałym wzrostem zużycia energii elektrycznej oraz z intensywnymi działaniami, których celem jest odejście w produkcji energii elektrycznej od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Podejmowane są zatem również działania mające usprawnić bieżącą produkcję. Zwiększenie sprawności źródeł energii wymaga zwiększenia precyzji obróbki poszczególnych elementów stosowanych w obecnych technologiach.
  • Maszyny TRIMILL doskonale sprawdzają się w przemyśle energetycznym, zwłaszcza ze względu na ich sztywność, stabilność termiczną i wysoką precyzję.
  • Maszyny TRIMILL wykorzystuje się do produkcji wirników, turbin, elementów turbin parowych itp.