Serwis podstawowy

Podstawowy przegłąd serwisowy – Utrzymanie ruchu po 2 000 godzinach eksploatację

 

Zakres przegłądu:

 

 • przegłąd maszyny dla protokołu okresowej kontroli maszyny
 • wizualna kontrola maszyny
 • sprawdzenie układu bezpieczeństwa maszyny
 • sprawdzenie układów: elektrycznego, hydraulicznego, pneumaticznego, chłodzenia i smarowania
 • sprawdzenie / wyczyszczenie agregatu chłodniczego do termicznej stabilizacji wrzeciona oraz
  kontrola ustawienia
 • sprawdzenie / ustawienie przełączników przepływu układu termicznej stabilizację wrzeciona
 • wizualna kontrola wrzeciona, sprawdzenie halasu oraz obciążenia przy biegu, skok 25% obrotów
  znamionowych
 • sprawdzenie smarowania wrzeciona – ciśnienie na wyjściu z rozdzielacza (według typu wrzeciona)
 • sprawdzenie / ustawienie przesuwu elementu mocującego narzędzi do czola wrzeciona (wartość
  EM)
 • sprawdzenie mocowania śruby wewnętrznej w tuleji
 • sprawdzenie siły mocowania oraz ciśnienia hydraulicznego układu mocowania wrzeciona
 • kalibracja 3D sondy do pomiaru przedmiotu obrabianego
 • kalibracja sondy do pomiaru narzędzi
 • kontrola aktywnej stabilizację termicznej maszyny (wyposażenie opcjonalne)
 • przygotowanie protokołu polecanych rozporządzań i napraw

 

Wymiana filtrów oraz płynów eksploatacyjnych:

 

 • wymiana filtrów układu pneumatycznego
 • wymiana filtrów układu filtru hydraulicznego
 • wymiana filtru układu smarowania wrzeciona
 • wymiana filtrów rozdziełnice elektrycznej
 • wymiana filtru układu termicznej stabilizacje wrzeciona
 • sprawdzenie / wymiana oleju hydraulicznego
 • sprawdzenie / wymiana cieczy układu chłodzenia wrzeciona
 • sprawdzenie żywotności złącza obrotowego układu chodzenia narzędzi cieczą przez środek
  wrzeciona

Zużycie czasu: 1 dzień roboczy

 

Pliki do pobrania