Serwis standardowy

Standardowy przegłąd serwisowy – Utrzymanie ruchu po 12 miesiącach eksploatację

 

Zakres przegłądu:

 

 • podstawowy przegłąd serwisowy – Utrzymanie ruchu po 2 000 godzinach eksploatację
 • sprawdzenie / ustawienie magazynu narzędzi
 • sprawdzenie / ustawienie ciśnienia układu hydraulicznego
 • sprawdzenie / ustawienie ciśnienia układu pneumatycznego
 • kontrola ciśnienia azotu w akumulatorze (ew. uzupełnienie azotu będzie wykonane jako osobna
  usługa serwisowa)
 • sprawdzenie / ustawienie geometrii osi liniowych stroje według protokolu
 • sprawdzenie / ustawienie geometrii osi obrotowych (w zależności od konfiguracje maszyny)
 • sprawdzenie maksimalnego błądu pozycjonowania osi X, Y, Z na detalu testowym „Mercedes“
 • pomiar odchyłki okrągłości ruchu w interpolacji kołowej urzdązeniem BALLBAR firmy RENISHAW
 • sprawdzenie / ustawienie różnice obciążenia w osiach gantry maszyny
 • sprawdzenie / ustawienie punktu wymiany głowic frezerskich (w zależności od konfiguracje maszyny)
 • sprawdzenie dokładości wzmocnienia osi obrotowych (w zależności od konfiguracje maszyny)
 • przygotowanie protokołu polecanych rozporządzań i napraw

Zużycie czasu: 1-2 dni robocze (maszyna 3 osiowa) / 2-3 dni robocze (maszyna wieloosiowa)