Korzystanie z nachylonej płaszczyzny (obróbka 3+2)

Przeznaczone dla:

  • operatorów, którzy będą samodzielnie przygotowywać programy NC do obróbki z kilku stron na maszynach 5-osiowych

Wymagana wiedza:

  • znajomość systemu sterowania iTNC 530 lub TNC 640
  • podstawowa znajomość programowania dialogowego Heidenhain

Cel szkolenia:

  • obróbka indeksowana z różnych stron przedmiotu (3+2)

Zakres szkolenia:

  • objaśnienie cyklu 19
  • zastosowani funkcji PLANE z parametrami
  • zastosowanie na maszynach z osiami obrotowymi głowica – głowica lub głowica – stół

Czas szkolenia: 1 dzień