Zaawansowane programowanie

Przeznaczone dla:

  • operatorów, którzy będą samodzielnie przygotowywać bardziej złożone programy NC

 Wymagana wiedza:

  • znajomość systemów sterowania iTNC 530 lub TNC 640
  • podstawy programowania dialogów Heidenhain

Cel szkolenia:

  • zaawansowane techniki programowania systemu sterowania

Zakres szkolenia:

  • używanie Q parametrów

  • FK programowanie

  • SL cykle

Czas szkolenia: 2 dni