Praca z sondą do pomiaru narzędzi i sondą do pomiaru przedmiotu obrabianego

Przeznaczone dla:

 • operatorów, którzy w przeszłości nie pracowali z sondą do pomiaru przedmiotu obrabianego i sondą do pomiaru narzędzi

Wymagana wiedza:

 • podstawy obsługi systemu sterowania iTNC 530 lub TNC 640

Cel szkolenia:

 • podstawy pracy z sondą do pomiaru przedmiotu obrabianego
 • podstawy pracy z sondą do pomiaru narzędzi

Zakres szkolenia:

 • ustawienie i kalibracja sondy narzędziowej
 • pomiar długości i średnicy podstawowych typów narzędzi
 • objaśnienie poszczególnych parametrów w cyklach
 • ustawienie i kalibracja sondy do pomiaru przedmiotu obrabianego
 • cykle sondy obróbkowej
 • ustawienia punktu zerowego za pomocą sondy do pomiaru przedmiotu obrabianego
 • ustawienie obrotu przedmiotu obrabianego za pomocą sondy do pomiaru przedmiotu obrabianego

Czas szkolenia: 1 dzień