Podstawy programowania dialogów TNC 640

Przeznaczone dla:

  • operatorów, którzy będą przygotowywać proste programy bezpośrednio na maszynie

Wymagana wiedza:

  • znajomość systemów sterowania iTNC 530 lub TNC 640

Cel szkolenia:

  • podstawowe techniki programowania

Zakres szkolenia:

  • współrzędne ortogonalne – współrzędne ortogonalne
  • współrzędne ortogonalne – współrzędne biegunowe
  • wejście i wyjście z konturu
  • podprogramy LBL
  • podział programów
  • dodatkowe funkcje M
  • podstawowe cykle

Czas szkolenia: 2 dni