TRIMILL ZASADA

BOX-IN-BOX I UHPC

 

BOX-IN-BOX – unikalny system o zamkniętej konstrukcji belki i suportu krzyżowego z ułożonym wewnątrz suwakiem (osie Y i Z).

UHPC – beton o wysokiej wytrzymałości o doskonałych właściwościach tłumienia drgań i stabilności termicznej maszyn.

ZALETY ZASADY TRIMILL:
• Stałe wyniki obróbki osiągnięte dzięki stabilnemu układowi termosymetrycznemu w prowadzeniu liniowym
• Poczwórnie osadzony krzyżowy i pionowy suport maszyny, który zapobiega powstawaniu tzw. „efektu banana” – deformacji/ wygięcia pionowego suportu maszyny
• Zwiększenie sztywności w osi X + 60%, w osi Y + 30% oraz w osi Z + 90%

ZALETY KORZYSTANIA UHPC:
• Słupy i górne belki większości maszyn TRIMILL wykonane są z betonu ultrawysokowartościowego (UHPC)
• Maksymalna absorpcja drgań i żywotność narzędzi skrawających
• Niska przewodność cieplna i wysoka pojemność cieplna povoduje wysoką stabilność termiczna maszyn
• Wytrzymalość na ściskanie ≥ 150 N / mm2 => 6x sztywniejszy od betonu C20 / 25
• Produkcja we własnym działe TRIMILL, a.s.

TRIMILL korzysta beton UHPC z największą sprawnościa tlmenia dla nieruchomych części co przynosi lepsza jakość wykonanej powierzchni dokładność i dłuższa żywotność narzędzi.
Grafy poniżej pokazują amplitudę stali konstrukcyjnej, żeliwa i UHPC betonu w czasie. Krótszy wykres i mniejsza amplituda oznacza szybczejsze oraz sprawniejsze tlmenie wybracji.