Otrzymaliśmy certyfikat ISO 14001

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 14001. Ten certyfikat jest międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania środowiskiem i zapewnia, że spełniamy wysokie standardy ochrony środowiska.

Jesteśmy zobowiązani do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Certyfikat ISO 14001 jest kolejnym krokiem w tym zakresie. Wprowadziliśmy system zarządzania środowiskiem, który obejmuje następujące obszary:

  • Zapobieganie zanieczyszczeniu
  • Efektywna dbałość o zasoby
  • Redukcja odpadów
  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Ochrona różnorodności biologicznej

Certyfikat ISO 14001 jest znacznym osiągnięciem dla naszej firmy. Oznacza to, że spełniamy wysokie standardy ochrony środowiska i jesteśmy przygotowani do dalszego rozwoju w tym zakresie.