5-6-osiowe ze stołem obrotowym

(Przykład oznaczenia: wielkość maszyny VU 3525 = oś X 3.500, oś Y 2.500)

  • stoł obrotowy oraz głowicą uchylną
  • obróbka z 5-ciu stron
  • wyrób wykonany z jednego mocowania

Standardowe parametry maszyny

 

PARAMETRY VU 3016 VU 3021 VU 3525
Przesuwy robocze
Oś X [mm] 3.000 3.000 3.500
Oś Y [mm] 1.600 2.100 2.500
Oś Z [mm] 1.200 1.200 1.500
Przędkość przesuwu i przyspieszenie
Prędkość przesuwu [mm/min] 40.000 40.000 40.000
Przyspieszenie [m/s2] 4 4 3
Powierzchnia mocowania
Stół roboczy [mm] 1.800 x 1.800 2.300 x 2.300 2.300 x 2.300
Masa przedmiotu obrabianego [kg] 26.000 25.000 25.000
Wymiary maszyny
Długokość [mm] 7.275 7.275 8.065
Szerokość [mm] 5.295 5.795 7.005
Wysokość [mm] 5.160 5.160 6.245
Masa maszyny [kg] 72.700 75.200 91.600